Toegevoegd aan winkelmandje
Bedankt voor uw registratie. Deze wordt voor u verwerkt en krijgt een e-mail als bevestiging.

Deze privacyverklaring geeft u meer inzicht in de verwerking van uw persoonlijke gegevens door SDP N.V. . Persoonsgegevens worden verwerkt conform  de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU2016/679) van 27 april 2016 (hierna de "AVG").  

De privacyverklaring geldt voor alle  websites, apps en andere diensten en faciliteiten die door SDP N.V.  en verbonden bedrijven worden aangeboden en regelt eveneens het gebruik van cookies op deze website.

SDP N.V. is  niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van websites van derden en bronnen. Door de website te gebruiken gaat u akkoord met de Privacyverklaring.

Wij verzoeken u deze Privacyverklaring aandachtig door te nemen, op regelmatige basis dit in verband met eventuele aanpassingen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Volgens de AVG is SDP N.V. de verwerkingsverantwoordelijke, wat betekent dat SDP N.V. instaat voor de correcte verwerking van de betreffende gegevens.

Neem voor eventuele vragen of de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking contact op met ons:  

Adres maatschappelijke zetel: Vijfstraten 18, 9100 Sint-Niklaas

Bereikbaarheid van maandag t/m vrijdag van 08.15 uur tot 17.00 uur.

Tel: 03 777 73 03

Emailadres: info@sdp.be

BTW- nummer: 0427.735.851

of via ons contactformulier:

Contactformulier

Door het invullen van gegevens op het contactformulier,  geeft u aan SDP N.V. toestemming  om deze gegevens te gebruiken voor antwoord op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.

Verzamelde persoonlijke gegevens:
Bedrijfsnaam, e-mail, adres, telefoon, voornaam en familienaam.
 

Waarom verwerken we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van SDP N.V. om te ondernemen. Wij  verzamelen en verwerken de persoonsgegevens voor klanten ? en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde reclame).

Delen we uw persoonsgegevens met derden?

SDP N.V. geeft enkel persoonsgegevens aan verwerkers die ingeschakeld worden om de overeenkomst uit te kunnen voeren.

SDP N.V. verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen. Uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met andere vennootschappen van de SDP N.V., indien dit noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening en om vooropgestelde doeleinden te realiseren. SDP N.V. garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Welke verwerkingen doen wij?

Klantenbeheer

Wanneer u een bestelling plaatst, advies of ondersteuning vraagt, of op een andere manier een overeenkomst afsluit met SDP N.V. , verwerken wij enkel gegevens strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Profilering

Wanneer u de website van SDP N.V. bezoekt, plaatst deze ?cookies? op de harde schijf van uw toestel, dit om uw gegevens automatisch te verwerken voor profilering en prospectie.

Profilering houdt in dat SDP N.V. uw gegevens automatisch verwerkt om persoonlijke aspecten van u te analyseren (persoonlijke voorkeuren, interesses, surfgedrag, etc.) Dit doen wij om onze informatie en aanbiedingen beter aan te laten sluiten op uw mogelijke behoeften.

Deze automatische verwerkingen vinden plaats, wanneer u bij het gebruik maken van de website en online applicaties toestemming geeft om uw gedrag te registreren voor het aanbieden van relevante informatie. De automatische verwerkingen  hebben betrekking op gegevens die SDP N.V.  rechtstreeks van u heeft verkregen.

In het  cookiesbeleid van SDP N.V.  vindt u gedetailleerde informatie over deze cookies, de automatische verwerking van gegevens en uw rechten in dat verband.  

Direct marketing en prospectie

Op grond van het gerechtvaardigd belang om te ondernemen kan SDP N.V.  persoonsgegevens van klanten, bezoekers van de website of personen die op een andere manier met ons in contact komen gebruiken voor direct marketing en prospectie. De persoonsgegevens van prospecten worden enkel verwerkt na uitdrukkelijke toestemming. 

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

SDP N.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om het doel te realiseren waarvoor ze werden verzameld.

SDP N.V.  bewaart persoonsgegevens die zijn verwerkt voor klantenbeheer gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

SDP N.V. bewaart persoonsgegevens verworven door bezoek aan onze website en profilering voor maximum 3 jaar.  Persoonsgegevens gebruikt voor prospectie, het verzenden van marketingmateriaal en gepersonaliseerde reclame bewaren wij in principe 5 jaar.  

U heeft ten allen tijde recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking via info@sdp.be  , mits u een bewijs van uw identiteit (kopie van de identiteitskaart) meezendt. In dat geval verwijderen wij uw voorkeuren en/of  gegevens  en/of wordt u  gewist uit al onze communicatiekanalen.  

Wat zijn uw rechten?

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

U heeft ten allen tijde recht op inzage in uw persoonsgegevens en kunt deze laten wijzigen indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft u recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u vriendelijk gevraagd om:

-              zelf de instellingen van uw klantenaccount aan te passen; en/of

-              een e-mail te verzenden naar: info@sdp.be

Direct marketing

U heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen  verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing.

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

Cookiesbeleid

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen 'cookies' (tekstbestanden) op de harde schijf van uw toestel (computer, smartphone, tablet) geplaatst worden. Cookies kunnen uitsluitend  worden gebruikt om machines te identificeren.

Onze website maakt gebruikt de volgende cookies:

"First party cookies" zijn technische cookies die door onze website worden geplaatst om de website optimaal te laten functioneren.  Denk bijvoorbeeld aan instellingen die u gebruikte tijdens vorige bezoeken, of aan een vooraf ingevuld formulier met gegevens die u tijdens vorige bezoeken heeft ingegeven.

"Third Party cookies" zijn cookies die niet door onze website maar door websites van derden worden geplaatst zoals Facebook of Google Analytics. Deze cookies worden in geen geval gebruikt om persoonlijk identificeerbare informatie op te slaan. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de inhoud van onze website te verbeteren en aan te passen aan het surfgedrag van bezoekers. Voor dergelijke cookies wordt toestemming gevraagd via een balk onderaan de website, met verwijzing naar de policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd of, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit doet u via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Houd er wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet worden weergegeven, of dat u bepaalde applicaties niet kunt gebruiken.

Indien u de website van SDP N.V. bezoekt zonder uw cookie-instellingen aan te passen, gaat u akkoord met de installatie van de cookies.


Overzicht  functionele cookies

Overzicht analytische cookies
Meer informatie over wat Google met de verzamelde gegevens doet, leest u in de privacyverklaring van Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen.

De gebruikergegevens voor Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd!

Wijzigingen

SDP N.V.  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 19 oktober 2018.